Условия за покупка

ОБЩА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящата информация представяме Общите условия за ползване на Интернет сайта “www.giro-bikes.com”. GIRO BIKES си запазва правото да промени настоящите Общи условия за ползване, с цел да ги пригоди към законодателството в сила в съответния момент. Тези Общи условия за ползване не изключват възможността определени сървъри също да подлежат на свои собствени обособени условия за ползване. Ползването на някоя от услугите в сайта предполага, че когато потребителят влиза в сайта, приема всички общи условия за ползване публикувани в сегашната редакция на сайта.

1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА САЙТА

Всички права върху интелектуалната собственост на съдържанието на тази уеб страница, нейния графичен дизайн, изображенията и текста са изключителна собственост на GIRO BIKES, което ни дава изключителното право да работим с тях. Забранено е репродуцирането, разпространението, публичното представяне и преобразуване, изцяло или частично, без прякото разрешение на GIRO BIKES. Също така, защитени от закона са всички търговски названия и знаци използвани в този сайт.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И ЛИНКОВЕ

Ние от GIRO BIKES не сме отговорни за неправилното използване на съдържанието на нашата страница. За това е единствено отговорно лицето, което има достъп и използва страницата. Ние също така не поемаме отговорност за информацията, която се съдържа в уеб страниците на трети страни, до които може да се получи достъп чрез линкове или машините за търсене от уеб страницата на giro-bikes.com, нито за съдържание, което е пряко представено от други потребители в секцията за реклами.

3. ПРОДУКТИ ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ GIRO BIKES

Ние от GIRO BIKES не сме отговорни за неправилното използване на продукти придобити от нашата уеб страница. Това е единствено отговорност на лицето придобило продуктите.

4. РАЗМЯНА ИЛИ СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

GIRO BIKES отхвърля всякаква отговорност свързана с информация разменена между потребители на уеб страницата, както и отговорност свързана с разменени продукти между потребителите чрез рекламния раздел. Ние нe носим никаква отговорност за начина на използване на продуктите от малолетни и от евентуални вреди, които те могат да им причинят. Потребителят обещава да използва сайта в съответствие с правото и морала и да не го използва за незаконни криминални деяния или да действа срещу правата на трети страни. Потребителят обещава в съответен момент да предоставя в своите публикации правилна информация в секцията за реклами и във всички останали форми за продажба на наши продукти, както и във всички запитвания, които са отправени. Следователно, GIRO BIKES си запазва правото, според своите критерии и при всички обстоятелства да отменя, елиминира или да отхвърля оторизацията за някои или всички услуги на сайта на някой от своите потребители, поради неправилната им употреба според общите условия или според особеностите за всяка услуга.

5. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ (ЪПДЕЙТ) И ПРОМЯНА НА УЕБ СТРАНИЦАТА

GIRO BIKES си запазва правото да осъвременява, променя или изтрива информацията от уеб страницата или да преструктурира представянето й във всеки един момент, без предварително предизвестие и без да носи отговорност за това.

6. ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ

Ние от GIRO BIKES не поемаме отговорност, която може да произтича от технически проблеми или грешки в компютърното оборудване, което принадлежи на нашата организация, по време на връзка с Интернет, например повреда, която може да бъде причинена от трети страни, които имат незаконни практики, които са извън контрола на GIRO BIKES. Освен това, ние не поемаме никаква отговорност за щети и повреди, които потребителят може да понесе в следствие на грешки, дефекти или пропуски в информацията, която ние получаваме от други източници.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие със закона за защита на личните данни GIRO BIKES информира своите клиенти, че всички лични данни, които са постъпили ще бъдат включени в автоматичен файл с лични данни, който е създаден, поддържа се и е под отговорността на GIRO BIKES. Целта на този файл е да подпомага обработката на поръчки и да изпраща търговски оферти в бъдеще за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за нашите клиенти. GIRO BIKES гарантира сигурността и конфиденциалността на получената информация. Това означава, че спазваме задължението да запазим данните в тайна, да ги съхраняваме и да вземем всички необходими мерки, за да не допуснем тяхната подмяна, загуба или неправомерна употреба. Следователно, цялата информация за нашите клиенти няма да бъде използвана за търговски цели, нито до нея ще получат достъп трети страни. Клиентите на GIRO BIKES могат във всеки един момент да упражнят правото си да получат достъп, да поправят, да отменят и да отхвърлят информацията чрез писмо на нашия електронен адрес.

8. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ

Най-общо, взаимоотношенията с нашите клиенти, които възникват в резултат на услугите, които се съдържат в нашата уеб страница, се регулират от българското законодателство и юрисдикция.

Потребителят на нашата уеб страница разбира смисъла на всичко изложено тук и го приема доброволно. Ако желаете да отправите коментари или предложения, можете да го направите на нашия електронен адрес:

info@giro-bikes.com

9. ЦЕНОВА ЛИСТА.

Всички цени, които са посочени в списъка на нашите продукти са с включен ДДС.

Общо правило е в Европейския съюз, където този данък съществува, той да възлиза на 20%. При продажби на други места, данъците ще зависят от различните данъчни системи и ще се прилагат съответно във всяка страна.

Цените обявени в GIRO BIKES могат да бъдат отменяни и променяни по всяко време, ако обстоятелствата го налагат.

10. СЪДЪРЖАНИЕ И ВКЛЮЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ

giro-bikes.com има право да променя търговските предложения представени на уеб страницата (промени на продуктите, цените, офертите и друга търговска информация, както и условията на сервиза) по всяко време.

В GIRO BIKES ние се опитваме да предложим точна и вярна информация. Ако някога несъзнателно допуснем грешка, незабавно ще я отстраним. Ако бъде допусната грешка в цената и клиентът е решил да закупи продукта на цената, която е грешно представена от нас, той ще има право да отмени поръчката без да заплаща.